Samma tillval med olika pris för olika barnåldrar

Publicerad: 2021-05-07

Istället för att lägga upp olika tillval för barn som skall ha separata priser på tillvalet, kan nu tillvalet hantera priser för barn i upp till två åldersgrupper. Detta sätts i nya tillvalshanteringen direkt på respektive prisrad. Går endast att användas ihop med den nya grupperingen av tillval där tillvalet visas en gång med val för alla eller individuella resenärer nedanför. Barnpriser räknas ut automatiskt baserat på ålder som barnet är bokat i.

Förbättrad och förenklad administration av tillval

Publicerad: 2021-05-04

Helt ny administration av tillval. Översiktssidan visar de tillval som har aktiva priser som gäller längre fram än innevarande dag. Detta ger en mycket enklare översikt. Redigering av tillval är i det uppdaterade layouten för admin. Prisredigering är helt integrerad i sidan för tillval vilket så att det blir mycket enklare att lägga till prisperioder. Både tillval och pris är förvalda som aktiva. Överlappande prisperioder delas automatiskt upp. Vid flerspråk är även översättning av tillvalen helt integrerad och alla språk kan redigeras direkt från sidan med tillvalet.

Möjlighet att låta leverantör uppdatera attribut direkt i systemet via säker länk

Publicerad: 2021-04-26

Ny funktion där en säker länk kan skickas till leverantör för hotellet för att uppdatera hotellattribut har lagts till.

Möjligt att skapa frifakturabokning direkt från formulär på hemsida

Publicerad: 2021-03-18

Möjligt att skapa preliminär frifaktura från ett formulär på hemsidan har lagts till. T ex för resmål där man inte har fasta avgångsdatum.

Intervallbokning i bussbokningsmodul

Publicerad: 2021-03-16

Möjlighet för intervallbokning i bussbokningsmodulen har lagts till.

Visning av resenärens namn vid tillvalsbokning

Publicerad: 2021-03-14

I bokningsmotorn kan resenärernas namn visas vid tillvalsbokning som gör bokningen mer personlig och enklare for kunden.

Uppdaterad bokning av reseförsäkring och avbeställningsskydd

Publicerad: 2021-03-05

Möjlig att visa ett block för bokning av reseförsäkring, avbeställningsskydd där man enkelt kan välja alla resenärer eller enskilda resenärer. Text, bild och text för mer information kan enkelt styras via en ny hantering för texter i bokningsmotorn. Det blir snyggare att presentera dessa tillvalstjänster och enklare för kunden att välja. Ihop med seating-modul finns samma möjlighet för att sälja och boka seating.

API bokning via FerryGateway mot Viking Line, Stena Line, Tallink m fl

Publicerad: 2021-02-26

Ny modul för API bokning mot rederier anslutna till FerryGateway. Bokning av hytt, måltider och tilläggstjänster som SPA kan göras helt automatiserat. Allotment och priser hämtas vid bokning från rederiets bokningssystem och bokning av dessa resurser sker direkt in i rederiets bokningssystem. Hantering av allotment, priser, rapportering till rederierna sker automatiskt. Viking Line, Stena Line och Tallink är några anslutna rederier.

Uppdaterad visning och bokning av tilläggstjänster

Publicerad: 2021-02-03

En ny uppdaterad visning och bokning av tillval i bokningsmotorn finns nu tillgänglig. Tillval grupperas och visas snyggt med bild och säljande text och man kan välja att boka tillvalet för alla resenärer med ett klick eller individuellt per resenär. Snyggare, enklare och mer överskådligt för webbkunden i bokningsprocessen.

Ny rapport för avstämning av intäkter

Publicerad: 2021-01-27

Ny rapport för avstämning av intäkter har lagts till. Den kan sökas/grupperas på en lång rad sätt samt exporteras till bl a Excel för att göra bl a avstämning av intäkter enkelt.

Kundutvärdering med nya funktioner och helt integrerad i design for webbsajt

Publicerad: 2020-12-23

Modulen för integrerad kundutvärdering har fått en genomgripande uppdatering.

Sidan där kunden svarar kan helt integreras i webbsajten design. Detta ger en snygg och tilltalande sida där kunden svarar på utvärderingen samtidigt som det ger ett tillfälle för kunden att börja titta efter nästa resa.

Adminfunktionerna har fått ett modernare utseende och enklare och fler möjligheter till filtrering och möjlighet att förhandsgranska kundutvärdering integrerad i webbsajten.

Sammanställning av utvärdering har fått ett nytt utseende som enkelt kan skrivas ut som t ex PDF för att ges till reseledare med mera.

Utskick av kundutvärdering kan schemaläggas t ex till 3 dagar efter hemkost och nytt utskick kan ske automatiskt till de som inte svarar inom en bestämd tid.

Lagra dokument på projektkalkyl

Publicerad: 2020-12-15

Ny function har lagts till för att kunna lagra dokument, som t ex bekräftelse från leverantör, på rader i projektkalkylen.

Meddelandefunktion då personal kopplas på resa

Publicerad: 2020-12-10

Ny funktion har lagts till för att automatiskt kunna skicka ut mail då personal kopplas till ett projekt i personalmodulen. Standardmeddelande kan redigeras och inkluderar information om resan. När kopplingen sker väljer man om meddelande skall skickas.

Kundsvar från meddelande integrerad i webbsajt

Publicerad: 2020-12-02

Via funktionen skriv brev / meddelande kan man begära bekräftelse och svar från kunden. T ex vid tidändringar. Svarslänken kan nu snyggt integreras som en del i webbsajten. Snyggt och bra tillfälle att skapa mer kontakt till kunden.

Nya funktioner för presentkort

Publicerad: 2020-11-24

Nu kan man ge kunden rabatt vid köp av presentkort. Parameterstyrs så att det är enkelt att använda i en kampanjperiod. Rabatten ges automatiskt vid bokning.

Flera nya möjligheter för att göra presentkortsbokning snygg och enkel för kunderna har lagts till. Bl a att styra texter och reducera vilken information som behöver anges för beställaren.

Läs mer om presentkort »

Testa presentkort

Fler möjligheter med differentierade seatingpriser

Publicerad: 2020-11-06

Nya funktioner för differentierade priser för seating har lagts till. Priserna för fast sittplats kan sättas individuellt per plats i bussen. Dessa kan även styras så att de är beroende på reslängden för att enkelt ha ett högre pris på längre resor.

Automatisk listning i Paloma baserat på vad kund bokat

Publicerad: 2020-11-05

På produkten finns nu funktioner för att tagga en eller flera kundkategorier. T ex för olika temaresor, geografiska områden, typer av resor mm. Kunder som bokat på produkten förs automatiskt till dessa listor för marknadsföring baserat på kundernas intressen och preferenser.

Funktioner för FAQ-hantering på webbsajt

Publicerad: 2020-11-04

Funktioner har lagts till i content management för att hantera vanliga frågor, FAQ, på sajten. FAQ kan kopplas till olika kategorier samt visas generella för alla destinationer. Det skapar ett enkelt sätta att visa den information som är relevant för olika typer av resor och destinationer.

Ny bokning av extranätter

Publicerad: 2020-11-03

En ny dynamisk bokningsmotor för att boka extranätter har tagits fram baserad på samma layout och logik som vanliga bokningsmotorn och för stilmässig integrering i hemsida. Efter en vanlig paketbokning kan kunden välja att boka på extranätter med hotell och datum förvalt i denna dynamiska bokningsmotor. Som inloggad säljare kan samma bokningsmotor användas för a la carte-bokning.

Blogg för hemsida

Publicerad: 2020-11-02

En separat sektion för hantering av blogg har lagts till för integrerad webbsajt. En blogg är ett bra sätt att skapa intressanta artiklar och landningssidor från Google.

Automatisk hantering av guldkunder för utskick i Paloma

Publicerad: 2020-10-30

Funktioner för att automatiskt föra guldkunder till en lista för bearbetning i Paloma har lagts till. Guldkund kan identifieras på t ex hur många gånger de rest eller för hur mycket de rest under t ex de senaste tre åren. Detta gör det enkelt att bearbeta de viktigaste kunderna med speciella utskick i Paloma.

Ny automatisk visning av anslutningsorter och tider på webbsajt

Publicerad: 2020-10-30

Nya funktioner har tagits fram för att automatiskt visa en sektion på hemsidan med orter och tider för anslutningar. Om det finns olika anslutningsnät vid olika perioder hanteras detta också helt automatiskt.

Möjlighet för automatisk anonymisering av passuppgifter

Publicerad: 2020-10-29

Funktioner för att automatiskt anonymisera passuppgifter ett visst antal dagar efter hemkomst har lagts till. Ur GDPR-synvinkel kan det ofta vara relevant att radera dessa uppgifter före övriga personuppgifter tas bort. Genom dessa funktioner kan detta helt automatiseras.

Hantering av avbokningsanledningar

Publicerad: 2020-10-25

Nya funktioner har lagts till för att hantera avbokningsanledningar. Det går att välja vilka avbokningsanledningar som webbkunden själv kan välja respektive vilka som endast kan väljas av inloggad personal. Rapport för avbokningar visar dessa avbokningsanledningar. Avbokningsfunktionen i admin har också moderniserats i samband med detta.

Nya funktioner för gallring bland tidtabeller

Publicerad: 2020-10-20

Nya funktioner har lagts till för att enklare inaktivera tidtabeller som inte längre används på transporter. Du kan söka efter sådana som inte är kopplade på aktiva transporter och välja att inaktivera många på en gång. Detta underlättar uppläggning av nya transporter.

Ny supportsida i admin

Publicerad: 2020-10-16

Ny supportsida i admin som är integrerad i ny design för Travelize-sajterna har lanserats. Utöver snyggare och enklare hantering, kan du även bl a söka i alla hjälpdokument från supportsidan, se lite av de senaste nyheterna m.m.

Moderniserad massuppdatera transport och redigering av transport

Publicerad: 2020-10-08

Nya modernare massuppdatering av transport samt redigering av enskild transport har lanserats. Informationen grupperas i boxar så att det blir enklare att hitta den. Fler fält är enklare att massuppdatera. Och funktionerna är moderniserade och ser snyggare ut.

Moderniserad massuppdatera projekt och redigering av projekt

Publicerad: 2020-10-05

Nya modernare massuppdatering av projekt samt redigering av enskild projekt har lanserats. Informationen grupperas i boxar så att det blir enklare att hitta den. Fler fält är enklare att massuppdatera. Och funktionerna är moderniserade och ser snyggare ut.

Effektiv hantering av färjeöverfart

Publicerad: 2020-10-01

Ny hantering för att koppla bokning av färjeöverfart på transporter har lagts till.

För Scandlines kan även en Excelfil enligt format för Scandlines exporteras med all relevant data från transporterna. Denna kan sedan Scandlines skicka tillbaka med bokningsnummer och den kan importeras för automatiserad hantering i Travelize.

Vouchers kan skrivas ut enligt Scandlinesformat med deras bokningsnummer och information från transporterna/bussarna.

Digital paxlista och effektiv mobil hantering på resa

Publicerad: 2020-09-21

En helt ny paxlista att använda på tur har tagits. Den kan användas av t ex chaufför och guide i mobil utan att logga in. De får en länk med en säker kod som endast ger access en önskad tid före och efter avresedatum.

Genom ett klick kan personerna checkas in, man får realtidsuppdaterad information om vilka som är incheckade och totalt antal. Vid bussanslutning grupperas rapporten per påstigningsort.

Ett klick på personen ger basinformation om t ex hotell, kommentarer, tillval.

Använder du SMS, kan man direkt härifrån genom ett klick skicka ett SMS till kunden som får länk till Min Bokning för att t ex lägga till tillval och betala. Chauffören / guiden kan t o m lägga in ett belopp i den digitala paxlistan och detta bokas på bokningen som ett tillval och kunden får länk till Min Bokning för att betala. Superenkel tilläggsförsäljning under resans gång.

Visa blockerade säten, låt kunden köpa tomt säte samt uppdaterad seating-design

Publicerad: 2020-08-25

Seatingmodulen har fått många nya funktioner och ny snygg design.

Du kan nu visa säten som "blockerade för din säkerhet" för att ge kunden trygghet att boka och stimulera till att de köper attraktiv plats.

Möjlighet att låta kunden köpa till ett extra säte - skapar trygghet och merförsäljning.

Ny topp i admin med ny sökfunktion

Publicerad: 2020-08-24

En helt ny topp i admin har tagits fram.

Utöver uppdaterad design har den en ny sök-gateway där man kan söka på bokning, person och projekt i samma sökfält. Den har ett antal olika smarta funktioner och om man anger ett exakt bokningsnummer, telefonnummer eller projektkod kommer man direkt till dessa. Om man anger del av bokningsnummer, ett namn, del av ett projektkod så visar den antal matchande bokningar, personer, projekt och utfällbar lista på dessa. Den tar bort mellanslag i början, söker på telefonummer rensat från -/ och liknande.

Antal bokningar gjorda innevarande dag visas också i toppen som en liten extra sporre. Eftersom toppen inte uppdateras när man navigerar via vänstermenyn, visar den också klockslag för när den senast uppdaterades. Klicka på Hem eller Travelize-loggan för att uppdatera toppen och gå till startsidan i admin.

Bildtexter i bildspel för Cloudinary

Publicerad: 2020-08-21

Bildspel med bilder från Cloudinary kan nu förses med beskrivande bildtexter. Detta både stimulerar försäljning och kan förbättra sökmotorsindexering.

Cloudinary är en s k CDN (Content Delivery Network) som är fullt integrerad i Travelize. Fördelen med att använda en CDN är att bilder alltid visas optimerad i storlek och format mot kunden oavsett om de besöker via mobil eller andra enheter med varierande storlek. Du behöver bara ladda upp en stor bild så skalas och optimeras den automatiskt till alla olika enheter. Cloudinary har också en stor mängd servrar som visar bilderna för att ytterligare förbättra laddtid. Att bilderna laddar snabbt i rätt format ger en bättre upplevelse för besökaren och är även viktigt för sökmotorsoptimering.

Kontakta supporten om du vill använda bildtexter eller integrera Cloudinary för bildhantering om du inte redan har detta.

Mer datafält i överföring till Paloma nyhetsbrev

Publicerad: 2020-08-18

Den automatiska överföringen till Paloma nyhetsbrev är kompletterad med postnummer, ort och land. Sedan tidigare skickas senaste resa, nästa resa, första siffrorna i postnummer, rest antal gånger samt alla basuppgifter om kunderna automatiskt.

När denna uppdatering kommer ut i ditt system kommer alla prenumeranter att skickas om till Paloma under ett antal timmar och det kommer stå på startsidan att hela prenumerationsregistret blir överfört.

Har du inte Paloma nyhetsbrev ännu, kontakta supporten så får du hjälp att koppla upp automatisk integration.

Ny rapport och hantering av grundparametrar

Publicerad: 2020-08-14

Ny rapport och hantering av grundparametrar under systemadmin finns nu. Förutom att ha ett modernare utseende finns flera filterfunktioner där man kan söka på datumintervall för när parametern är tillagd eller ändrad för att t ex se nyligen gjorda ändringar. Du kan även söka fritt på värde och parameterns namn. Ofta är det enklast att söka på värdet då man inte alltid vet namnet på parametern. Eller så kontaktar du bara supporten om du behöver hjälp med att ändra en grundinställning!

Fler funktioner för ombokning av slutkund

Publicerad: 2020-08-07

Att låta slutkund själv kunna omboka via länk har använts flitigt av många arrangörer sista tiden.

Denna funktion är nu kompletterad med att det går att sätta stopp i antal dagar före avresa som länken gäller för att man inte skall kunna använda en gammal länk för nära inpå avresa.

En möjlighet att lägga på en automatisk ombokningsavgift finns nu också.

Filtrering på seating-buss i paxlista per påstigningsort

Publicerad: 2020-07-27

Möjlighet finns att filtrera på seatingbuss i paxlista per påstigningsort om man har flera seatingbussar på samma transport. Denna funktion måste aktiveras av supporten då man behöver vara medveten om att kunder som inte är seatade inte kommer visas på listan när man väljer filtrering per seatingbuss.

Bokning av chaufför/reseledare i modern bokningsmotor

Publicerad: 2020-07-20

Bokning av chaufför/reseledare sker nu i den moderna bokningsmotorn. Med samma logik som tidigare att priset sätts till 0 och bokas mot en intern kund för chaufför/reseledare.

Sök på nyast upplagda projekt i projektöversikten

Publicerad: 2020-07-18

Projektöversikten kan nu filtreras på datum för när projektet är upplagt för att t ex kunna kontrollera de nyast upplagda projekten.

Uppläggningsdatum för projekt finns inte på projekt upplagda för länge sedan då detta är ett nytt fält på projektet.

Fler filterfunktioner i inbetalningsrapport

Publicerad: 2020-07-01

Inbetalningsrapport (Lista inbetalningar) är kompletterad med filtrering på projekt, produkt och belopp. Belopp kan sökas i intervaller, t ex <0 ger alla återbetalningar.

allaSverigeresor.se - ny bokningsportal

Publicerad: 2020-06-10

I samband med att Sverige öppnar upp igen för resor lanserar vi allaSverigeresor.se.

Lägg med Sverige som land på destinationen och bokningsbara resor publiceras automatiskt inom en timme om du har webbsajt i Travelize.

Läs mer i media Bussmagasinet och i Travel News.

Remember Me - kunduppgifter förifyllda för enklare bokning

Publicerad: 2020-06-04

REMEMBER ME
För att göra det enklare för kunden att göra en ny bokning när de gjort en kan olika nivåer av data sparas för att förifylla detta vid nästa bokning. Detta styrs av parametrar för vilket som ni vill skall gälla:
Mailadress: Kundens mailadress är förifylld. Om detta används ihop med Rebuild Booking kan mail gå ut om kunden tittat på en resa utan att kunden behöver fylla i något.
Kunduppgifter (namn, adress, e-post, telefon till kunden): Detta sparas när man gör en bokning och om detta används visas en kryssruta ihop med att bekräfta resevillkoren där kunden bekräftar att de vill att detta lagras i en cookie. Nästa gång kunden gör en bokning från denna enhet blir dessa uppgifter förifyllda.
Resenärsuppgifter (namn, födelsedata, kön på resenärer): Detta sparas när man gör en bokning och om detta används visas en kryssruta ihop med att bekräfta resevillkoren där kunden bekräftar att de vill att detta lagras i en cookie. Nästa gång kunden gör en bokning från denna enhet blir dessa uppgifter förifyllda.

Kontakta support om du vill implementera några av dessa funktioner.

Rebuild Booking - automatiskt mail till de som inte slutfört en bokning

Publicerad: 2020-06-03

REBUILD BOOKING
Systemet kan automatiskt skicka mail till de som påbörjat bokning men inte slutfört någon bokning inom en viss tid. Mailet går ut automatiskt och innehåller länkar till de påbörjade bokningarna.

Ihop med att man använder Rebuild Booking visas e-postfält redan i första steget där man väljer antal personer m.m. Det är inte obligatoriskt att fylla i e-post här för att de kunder som inte vill uppge detta skall kunna välja brevpost i nästa steg. När e-postadress är angiven sparas sökningen av projekt och antal personer och kopplas till e-post.

Automatiskt brev kan skickas ut om inte någon bokning sker på denna e-postadress inom en viss tid. Brevet formuleras under Systemadmin / Ändra texter: Rebuild booking email. Rubriken kan innehålla projektnamn som de börjat boka (om de börjat boka flera visas bara ett av dessa i rubriken för att den inte skall bli för lång). I brödtexten kan länkar till de olika projekt de börjat boka visas med projektnamn och avresedatum och länken innehåller information om kundens e-postadress, antal personer och projektkod så att allt detta blir förifyllt för kunden. När mailet går ut skickas endast länkar till de projekt som är bokningsbara, projekt som hunnit stängas eller liknande tas inte med.

Ny rapport finns under Marknad för Rebuild booking för att visa sökningar som gjorts, om de gått vidare och gjort bokning på det projektet samt när mail skickas ut. Om sökning sker på flera olika projekt och bokning sker på ett projekt, visas bokningsnummer för det projekt som matchar endast men kunden får inte mail för de andra sökningarna om bokning gjorts före mailet triggas.

Funktionen måste implementeras i systemet, kontakta supporten om du är intresserad.

Automatisk uppdatering av avprenumeration i Paloma

Publicerad: 2020-06-01

Prenumeranter som avanmäler sig i Paloma förs automatiskt över till Travelize och avmarkeras för nyhetsbrev så att detta finns uppdaterat i masterversion av kundregistret i Travelize. Detta visas också i ändringsloggen.

Helautomatiskt överföring till nyhetsbrevssystem

Publicerad: 2020-05-25

Vi har gjort en omfattande integration till Paloma nyhetsbrevssystem. Information om nya prenumeranter uppdateras automatiskt i Paloma. Även information om senaste resmål, kommande resmål, antal bokningar kunden gjort samt början på postnummer skickas till Paloma för att göra kraftfulla utskick och selekteringar. Listor kan kopplas till kundkategorier och prenumeranter läggs automatiskt till respektive lista för riktade utskick.

Paloma ger ett enkelt och prisvärt verktyg för att göra kraftfulla utskick. Du redigerar enkelt säljande nyhetsbrev. Statistik över öppnade mail, lästa, klickade länkar m.m. ger värdefulla verktyg.

Gå in på paloma.se/travelize för att starta. Vi aktiverar APIet så att alla prenumeranter förs över automatiskt och uppdateras helt automatiskt.

Ny Totalt kundförskott med utökade funktioner

Publicerad: 2020-05-22

En moderniserad version av rapporten Totalt kundförskott finns nu.

På denna kan du kan välja bland tre olika sätt vilka bokningar som tas med:
1. Avstämningsdatum: Bokningar som har avresedatum senare än avstämningsdatum eller är avbokade före avstämningsdatum
2. Avstämningsdatum alla på avresedatum: Som ovan men ursprungligt avresedatum används även för avbokade
3. Bokförd: Alla som inte är bokförda tas med oavsett avresedatum eller avbokningsdatum. Intäkt går mot kundförskott vid intäktsföringen ("Bokför") och detta alternativ kan användas då man inte löpande intäktsför vid avresa.

Dela en resa mellan flera system

Publicerad: 2020-05-22

Möjlighet för flera företag med separata system att dela på allotment för en resa. Genom att dela på allotment delar man på risken, kan sälja resor där man annars inte har tillräckligt kundunderlag m.m. När en bokning sker i ett system plockas automatiskt allotment för rum och transport i det/de andra systemen som resan delas med.

Nya funktioner på rapporten Kundreskontra

Publicerad: 2020-05-18

Listan kan sökas fram på både avresedag och bokningsdag samt på specifikt projekt. Det går även att ange flera projekt med semikolon, t ex projekt1;projekt2;projekt3. Listan kan exporteras till Excel eller textfil.

Geotaggning / kartvisning av bussanslutningar

Publicerad: 2020-05-15

Funktioner för att lägga in bussanslutningar på karta har lagts till. En mall kan därefter skapas för att visa detta på sin hemsida. Se t ex: rokebuss.se/vara-anslutningsorter

Export och import av URL redirects

Publicerad: 2020-05-14

Funktioner för att kunna exportera alla URL redirects, redigera dessa i Excel och importera ändringar samt nya URL redirects har lagts till.

Ny cashflow-rapport där även detaljer kan visas

Publicerad: 2020-05-10

Cashflow-rapporten är gjord i ett nytt mer kompakt och överskådligt format. Det går dessutom att välja att visa detaljer för att se vilka bokningar som ligger till grund för de förväntade inbetalningarna.

Ombokning till presentkort

Publicerad: 2020-05-09

Funktioner för att låta webbkunden själv boka om sin resa till presentkort har lagts till i presentkortsmodulen. Via Skriv brev/meddelande kan en länk skickas till kunden och via denna länk ombokar webbkunden sin bokning till ett presentkort med samma belopp som totalt inbetalt på bokningen. Ett smidigt sätt att låta kunden välja ett presentkort istället för återbetalning när resor behöver ställas in. Presentkortet kan kunden sedan enkelt lösa in i samband med att de gör en ny bokning.

Ny översikt över inbetalningar med fler funktioner

Publicerad: 2020-05-02

Den nya översikten visar en mer överskådlig och kompakt lista över betalningar.

Den konterar också upp summan av inbetalningarna som är med på rapporten. Här kommer först vanliga inbetalningar med belopp för kundförskott samt inbetalningarna per konto. Därefter kommer återbetalningar med belopp mot kundförskott (dessa ligger i debet utan minustecken) och betalningskontona för återbetalning (dessa ligger i kredit utan minustecken).

Du kan markera alla i rapporten som hanterade, vilket sätter status att betalningen är exporterad till ekonomisystem. Filtrering kan göras på de som är markerade som ej statushanterade eller alla. Så kan du enkelt hålla reda på de som förts över till ekonomisystem.

Sökning på transportens flygnymmer i skriv brev meddelande

Publicerad: 2020-04-28

Sökmöjlighet på flygnummer eller del av flygnummer ( t ex flygbolagets kod) har lagts till i Skriv brev/meddelande.

Massändring av betalningsdatum på bokningar

Publicerad: 2020-04-22

Funktioner har lagts till för att kunna uppdatera betalningsdatum för anmälningsavgift och slutbetalning på många bokningar på en gång. Datum för slutbetalning kan sättas i antal dagar till avresa eller som fast datum. Dessa funktioner finns under Kundadministration / Uppdatera pris på bokningar.

Massombokning till presentkort

Publicerad: 2020-04-20

Funktioner i presentkortsmodulen har lagts till så att man som admin kan boka om många bokningar på en gång till presentkort. Presentkortsbelopp blir totalt inbetalt på bokningen. Istället för att behöva återbetala vid inställd resa kan man enkelt omboka många till presentkort.

Uppdaterad version av avbokningsrapport

Publicerad: 2020-04-10

Avbokningsrapporten är kompletterad med fler sökfunktioner för att t ex söka på de som bokat i en viss period och mer information om avbokningar för att t ex kunna användas som planering för återbetalningar, söka ersättning från försäkringsbolag vid stora avbokningar m.m.

Funktioner för webbkund att själv omboka till annan resa

Publicerad: 2020-04-02

Nu är det möjligt att låta webbkunden själv boka om till en annan resa genom att skicka länk via Skriv brev/meddelande. Kunden får länk/länkar till att omboka sin bokning till en annan bokningsbar resa på samma produkt.

Denna funktion kan användas t ex när man behöver ställa in resor och kan då enkelt låta kunden själv boka om resan till ett senare datum via länkar istället för att behöva avboka resan.

Fler filter för ombokningar

Publicerad: 2020-03-16

Rapport för ombokningar (lista ombokningar under rapporter) är kompletterad med nya filtreringsfunktioner och summeringar på inbetalt och totala värde före och efter ombokning (kräver ekonomibehörighet).

Excelexport till Vikingline utan hytt

Publicerad: 2020-03-10

En ny rapport för excelexport i format för Vikingline har lagts till där det inte finns bokning av hytter. Denna rapport finns länkad uppe till höger i den vanliga exportfunktionen för Vikingline.

Avbokningsdatum som sökmöjlighet i skriv brev / meddelande

Publicerad: 2020-03-10

Avbokningsdatum finns som sökkriteria i skriv brev meddelande för att kunna skicka ut till de som avbokat i en viss period. Så snart ett datum anges från / till i avbokningsdatum tas bara inaktiva bokningar med.

DIBS Easy som betalväxel - kort, avbetalning, Swish

Publicerad: 2020-03-02

DIBS Easy gör det superenkelt för kunderna att välja hur de vill betala, med kort, avbetalning, faktura eller Swish (Sverige) / Mobilepay (Danmark) / Vipps (Norge). Genom att göra betalning enkel stimuleras bokning och tilläggsköp av tillval i efterhand.

Dessutom kan flera olika personer betala på en bokning. Information om vem som gjort varje delbetalning visas i Travelize så man kan se vem i ett sällskap som t ex inte betalt.

Återbetalningar sker efter godkännande helt automatiskt via API och kan även styras till en person som betalt en resa vid t ex delavbokning. Detta sparar mycket tid och ger en bättre upplevelse för kunden.

Testa DIBS Easy »

Förenklad och optimerad bildhantering genom integration till Cloudinary

Publicerad: 2020-02-25

Cloudinary är en sk CDN - Content Delivery Network - för optimering av bilder. Ett CDN har mängder med servrar som bara leverarar statiska bilder och är ofta ett standardförslag på hastighetsoptimering. Dessutom skalas bilder automatiskt och levereras i optimerade format.

Kort om vår integration till Cloudinary:
* Bilderna blir automatiskt optimerade i storlek utifrån webbläsaren som används. På mobila enheter ger detta en väldigt bra effekt då bilden blir optimerad i storlek. Detta helt utan merarbete då allt detta sker i en koppling mellan Travelize - Cloudinary - webbläsaren.
* Även bildformatet optimeras vilket gör att bilderna blir mindre tunga med bibehållen kvalitet. Dettat sparar överföringstid på alla enheter, utan merarbete. Idag finns det nya format för bilder som t ex WebP som ger bättre överföring och för webbläsare som kan hantera WebP-format skickas bilderna automatiskt i detta format.
* Hantering av bilder blir mycket enklare, ni kan ladda upp dem i stort format på Cloudinary och sedan visas de i rätt format hela tiden. Det finns då inget behov för att skala bilderna.

allertravel.no »

Tydligare visning av dubbeldäckare i seating

Publicerad: 2020-02-20

Vid seating i dubbeldäckare visas automatiskt vilket plan de olika skisserna över sittplatser är på.

Möjligt att masskopiera uppföljningspunkter

Publicerad: 2020-02-15

Nya funktioner för att masskopiera uppföljningspunkter kopplade på projekten för hela serier. Datum flyttas med logiskt. Därefter kan uppföljningspunkterna redigeras individuellt.

Nytt sökresultat för temabaserade resor

Publicerad: 2020-02-10

Ett ny version av sökresultat har tagits fram för Prima Travel som ger ett kompakt och mobilvänligt sökresultat.

Möjligt att dela upp tillval i olika boxar på nya Min Bokning

Publicerad: 2020-01-28

En ny typ av kategorisering av tillval har lagts till så att man kan göra flera olika boxar i nya Min Bokning för att marknadsföra tillvalen ännu tydligare.

Möjlighet med ny statusvisning i bokningsflödet

Publicerad: 2020-01-22

Ny funktion för att snyggt grafiskt visa i vilket steg man befinner sig i bokningsmotorn har lagts till.

Även möjlighet att låta bild i toppen på bokningsmotorn följa bild från produkten.

Hyttlista i speciellt format för Viking Line

Publicerad: 2020-01-21

En ny hyttlista är framtagen enligt ett Excel-format som önskats av Viking Line och som kan mailas med automatik. Mottagare av filen på Viking Line kan sparas och kopia skickas till arrangören.

Ny förenklad hantering av startbanners

Publicerad: 2020-01-15

En ny hantering för startbanners har tagits fram som gör det mycket snabbare och enklare att uppdatera och lägga till startbanners.

Ny rapport som visar detaljer om orderrader på frifaktura

Publicerad: 2019-12-18

En ny rapport har lagts till under frifaktura som är sökbar och direkt visar alla olika orderrader på frifakturor.

Snabbregistrering av återbetalning via Klarna

Publicerad: 2019-12-05

Ny funktion för att snabbt skapa återbetalning av en enskild bokning har lagts till. Alla återbetalningar skickas via API till Klarna för enklaste hantering.

Klarna integrerad som betalväxel

Publicerad: 2019-11-25

Klarna är ledande betalväxel för enkla och flexibla betalningar som ökar konvertering för många e-handlare. På många arrangörers önskan finns nu en integration till Klarna. Bland fördelarna märks:
* Enkelt och smidigt för slutkunden att välja betalsätt som kort, faktura, betala nu, betala sen, dela upp betalning.
* Låta flera olika personer betala på en bokning. Information om vem som gjort varje delbetalning visas i Travelize så man kan se vem i ett sällskap som t ex inte betalt.
* Ökad konvertering då kunden vet att det är enkelt att betala med Klarna.
* Återbetalningar sker efter godkännande helt automatiskt via API och kan även styras till en person som betalt en resa vid t ex delavbokning.

Testa Klarna »

Ny generation Min Bokning

Publicerad: 2019-11-10

En helt ny generation av Min Bokning finns möjlig att implementera. Denna kan integreras med stilmallar och få samma utseende som hemsidan. Innehåll kan skräddarsys i stor utsträckning och struktureras i boxar där informerande och säljande texter kan hanteras tillsammans med valda delar av dynamiskt innehåll från bokningen. Kunden kan göra kompletterande köp och uppdatera sina uppgifter utifrån regelsättning för detta. Utöver att stärka profilen märks fördelar:
* Kunna ge kompletterande information om resmål, hotell osv
* Kunna sälja mer tillval, försäkringar och liknande
* Förenkla för kunden att göra en bokning genom att flytta tillval från bokningstillfället till Min bokning där de presenteras snyggt och säljande
* Ge kunden ett enkelt och snyggt gränssnitt för att uppdatera sina uppgifter

Ny SMS-modul för automatiserade utskick

Publicerad: 2019-11-04

SMS är det mest direkta och effektivaste sättet att kommunicera med kunder och har en extremt hög läsfrekvens. Användningen är också väldigt hög även i de grupper som använder e-post i mindre utsträckning. Dessutom blir det en säkrare leverans då man inte är beroende av mottagarens mailservrar med t ex nya spamregler. Med den nya SMS-modulen kan du enkelt lägga upp skräddarsydda texter med dynamiskt innehåll för:
* Ny bokning
* Ändrad bokning
* Inför det är dags att betala anmälningsavgift
* Om anmälningsavgift inte betalats i tid
* Inför det är dags att betala slutbetalning
* Om slutbetalning inte betalats i tid
* Inför avresa
* Efter hemkomst

Flaggning av avvikande datum på startsidan i admin

Publicerad: 2019-10-11

Projekt där det sannolikt är något fel i angivna datum visas på startsidan. T ex om man kopierat en resa och missat att ändra transport så att det går onormalt många dagar mellan transport och in- eller utcheckning på hotell så visas det. Funktionen kan inte fånga upp alla eventuella felaktiga datum men kan hjälpa till att fånga en del avvikande kombinationer.

Massändra förfallodatum på bokningar vid prisjustering / valutatillägg

Publicerad: 2019-10-08

Funktionen för prisjustering under kundadministration är kompletterad med möjlighet att sätta nytt förfallodatum på bokningar som får uppdaterat pris.

Automatiskt publicering av liknande resor

Publicerad: 2019-10-01

Funktioner har utvecklats för att på nyaste generationen webbsajter kunna implementera liknande resor via poängsystem på produkttyp.

Nya funktioner för att enkelt koppla tillval på många produkter

Publicerad: 2019-07-25

Tillval blir mer och mer viktiga dels som service till resenärerna, dels som en intäktskälla med god marginal. En ny rapport Tillval och produkter finns uppe till höger under Reseadmin / Tillval för att förenkla hantering av tillval.

Rapporten visar en översikt över tillval och produkter och om dessa är kopplade. Prisperioder med pris för tillvalet visas för alla aktiva prisperioder med slutdatum senare än dagens datum.

Koppling av tillval på många produkter på en gång kan ske direkt från denna rapport. Markera de som skall kopplas, eller använd Markera alla för att markera alla. Välj om tillvalet skall vara förvalt, standardvärde är nej (inte förvalt). Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Filtrering kan ske på produktkod, destination, land (på produkten), typ av tillval, tillvalsnamn och ID på tillval. ID-kolumnen kan även sökas i intervaller som 100-200, >100.

Aktiv projekt: Denna är förvald till ja och visar då endast produkter där det finns kopplade projekt med avresa från idag och framåt. Detta för att begränsa urvalet av produkter till de mest relevanta.

Aktiva tillval: Denna är förvald till ja och tar då bara med tillval som är aktiva.

Ansluten: Med denna kan du välja att visa produkt- och tillvalskombinationer som är valda eller ej. Som standard visar den både. Vill du bara visa de som är kopplade för att få en översikt, välj Används. För att bara visa de som inte är kopplade, t ex för att se vilka produkter som man inte valt ett tillval eller snabbt koppla på tillval, välj Inaktiv.

Möjlighet att automatiskt presentera kundbetyg på webbsajt

Publicerad: 2019-06-15

Ny funktioner finns som kan implementeras i senaste generation av webbsajt för att automatiskt visa kund betyg för destinationen.

Publicera kundcitat på webbsajt

Publicerad: 2019-01-15

Funktioner för att kunna markera kundcitat som därefter publiceras på respektive destinationsdokument har utvecklats som kan implementeras i nyaste generationen webbsajter.

Justera pris på bokning - valutatillägg

Publicerad: 2018-12-15

Funktion för att massändra pris, t ex lägga på ett valutatillägg, på redan gjorda bokningar. Bokningar kan sökas på bokningsdatum, avresedatum, projektkod. Prisändring kan sättas i procent eller ett fast belopp.

Snabbinläggning av flera rumsallotment inklusive hantering av överlappande datum

Publicerad: 2018-11-01

Ny funktion för att snabbt lägga till många rumsallotment: Ladda flera rumsallotment.

När du i den första raden för den aktuella rumstypen har angett dina värden kan du nu populera fler perioder för rumstypen på hotellet med samma inställningar som i första raden genom att helt enkelt bara ange nya datumintervall i nedan följande rader. Priser, allotment osv behöver då inte fyllas i på nytt utan endast de nya datumen.

Top